Novinky

Adaptační program v naší školce

Rodičům nových „ školáčků“ nabízíme adaptační program.Adaptační období je různě dlouhé, trvá dle individuálních potřeb dětí – každé dítě je jiné a my s tím počítáme. Někdo zvládne nástup do nového prostředí „levou zadní“ během týdne a jiný pomaličku a nejistě našlapuje krůček po krůčku třeba dva měsíce. Postupně a ve vzájemné dohodě prodlužujeme dobu pobytu dítěte v MŠ bez matky dle individuálních potřeb dítěte.
Naším cílem je v adaptačním programu vytvořit u dítěte nezávislost, sebevědomí a sebedůvěru.

Na dítě je kladen požadavek přizpůsobení se chodu dne ve školce a působí na něj mnoho podnětů najednou. Tato situace může být pro dítě značně nepřehledná, pokud se nezapojí do programu i rodiče.

Průběh adaptačního období je zcela individuální. Učitelky konzultují s maminkou délku pobytu. Dítě dochází nejprve na pár minut a tato délka se prodlužuje. Je nutné dodržování smluvených časů.
Obecně se doba adaptace dítěte na školku uvádí v rozsahu 1-8 týdnů, je to tedy velice individuální, minimálně trvá 1 – 2 týdny, než dítě začne vědomě uznávat nové prostředí MŠ.
Mateřská škola představuje první krok k osamostatnění vašeho dítěte, a proto se budeme společnými silami snažit o to, aby to byl krůček příjemný.


Cílem tohoto programu je šťastné a spokojené dítě, které se těší do školky.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:
1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.
Shrnuto do poslední věty:
Nástup dítěte do školky bychom měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času.
admin 12/08/2020 17:11 108 Tisk

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
Modified by Michal Šebesta (sebestamichalcz@gmail.com)