Vítejte

Vítejte na stránkách barevné školičky Suchdol nad Lužnicí!

Novinky

Aktuální dění v Mateřské škole:
OTEVŘENÍ MŠ

OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,
mateřská škola se bude znovu otevírat od pondělí 25. května 2020. Ředitelka školy stanovila bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí a personálu mateřské školy.

PROSÍM, čtěte pečlivě a pozorně!!!
Zvažte, prosím, všechna možná rizika, ať už k vašim dětem nebo k vám samotným, či k osobám žijících ve společné domácnosti!!!


Ke splnění hygienických a bezpečnostních podmínek, musíme VŠICHNI dodržovat určitá pravidla!!!
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
· Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
· Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

· Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
· Před školkou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
· Pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu.
· Doporučuje se, aby do školky děti nevodili prarodiče (osoby v rizikové skupině)
· Z organizačních důvodů budeme děti do MŠ přijímat do max. 8.00 hodin


V prostorách mateřské školy
· Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).
· V šatně mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu
· Pokud je v šatně víc jak 2-3 dospělé osoby, vyčkejte venku (nutno dodržovat 2m rozestupy)
Každé dítě bude mít v šatně uloženy 2 roušky pro případ potřeby, které vložíte do podepsaného plastového boxu.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Dítěti při vchodu do třídy bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem .
Do MŠ je zakázáno nosit z domova hračky a plyšáky.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout), které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
·
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při proti nádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školky – tedy v pondělí 25. května 2020 předkládá zákonný zástupce dítěte toto prohlášení:
· písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školky umožněn.
V tomto období je zrušena povinná předškolní docházka.

Na stránkách MŠMT najdete doporučení na provoz mateřských škol
v období do konce školního roku 2019/2020.
Součástí dokumentu je ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které si vytisknete také na tomto webu v samostatném článku
Rozumíme tomu, že již potřebujete čas i prostor věnovat se svému zaměstnání, že děti se těší na své kamarády a paní učitelky, ale na prvním místě je zde zdraví. Prosíme Vás, abyste důkladně zvážili přítomnost vašeho dítěte ve školce.

Děkuji a mějte se hezky a hlavně zdravě!!!


Za MŠ Suchdol nad Lužnicí Anna Dvořáčková
13/05/2020 10:29

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
Modified by Michal Šebesta (sebestamichalcz@gmail.com)